Turystyka sentymentalna -
wycieczki na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej:Białoruś – Litwa – Ukraina
Dzieje – ludzie – pomniki polskości

 

Drodzy Turyści!

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odbycia wspólnych podróży na wschód:
na Białoruś,Litwę i Ukrainę,na ziemie niegdyś współtworzące z nami jedną Rzeczpospolitą.
Są to wycieczki do miejsc znaczących dla polskiej kultury i historii,do miejsc pobytu i działalności
Wielkich Polaków. Pozwolą one zobaczyć miejsca współtworzące kresową legendę,dostrzec bogactwo wielokulturowego dziedzictwa tych ziem.

Pojedźmy razem na wschód,śladami naszych przodków,aby zapoznać się z pamiątkami przeszłości oraz głębiej osobiście spotkać się z historią i teraźniejszością tych krajów.