Do Grodna – bez wizy!
BELARUS – Grodno – VISAFREE
Tylko do końca 2017 r.!!!

Drodzy Turyści!

Pragnę Was poinformować,że od października 2016 r. do końca 2017 r. istnieje możliwość organizacji bezwizowych wyjazdów do Grodna i jego okolic:
Sopoćkinie - Hoża - Podłabienie – Kopciówka – Odelsk oraz do specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku "Kanał Augustowski”.
Granicę państwową Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą Polską można przekroczyć w następujących miejscach:
1.przejście drogowe:Kuźnica Białostocka – Bruzgi
2.przejście wodne na Kanale Augustowskim:Rudawka – Lesnaja
Ruchem bezwizowym objęte są także przejścia graniczne między Republiką Białoruś a Republiką Litewską:Privalka – Raigardas lub Privalka – Svendubre.

W wyżej wymienionych miejscach można przebywać bez posiadania wizy w okresie do 5 dni.

Zapraszamy również na wycieczki 2-3-4-5-dniowe do Grodna z wypadem na Litwę - do Druskiennik, Kowna, Trok, Wilna i innych miejsc.

Od 1 maja organizujemy spływy kajakowe Kanałem Augustowskim i rzeką Niemen:
"Kajakiem przez 3 kraje: Polska-Białoruś-Litwa”.

 
Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR” zaprasza na 1-dniowe wycieczki do Grodna
z autorskim programem zwiedzania

 

Do bezwizowego wjazdu do Grodna wymagane są następujące dokumenty:

 1. paszport ( ważny min. 6 miesięcy )
 2. polisa ubezpieczeniowa
 3. pieniądze – na 1 dzień pobytu min.42 ruble biał. (ok.20 Euro)
Świadczenia: Ceny:
 • transport busem lub autokarem
 • wyrobienie specjalnych przepustek
 • wykupienie polisy ubezpieczeniowej
 • usługa pilota i przewodnika
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • obiad

bus – 8 osób-190 zł/os.
bus – 7 osób-210 zł/os.
bus – 6 osób-230 zł/os.
bus – 5 osób-260 zł/os.
bus – 4 osoby-300 zł/os.
autokar – min. 15 osób-220 zł/os.

Ramowy program wycieczki:

 • godz.7:spotkanie uczestników wycieczki w umówionym miejscu
 • godz.8-9:przekroczenie granicy polsko-białoruskiej-Kuźnica Białostocka-Bruzgi
 • ok. godz.10:przyjazd do Grodna
 • godz.10-18:realizacja programu wycieczki,przerwa na obiad i czas na zakupy
 • godz.18:wyjazd do Polski
 • ok. godz.21/22:powrót na ustalone miejsce

W programie:

 • podstawowe informacje o Białorusi
 • historia i dzień dzisiejszy Grodna

zwiedzanie:

 • bazylika katedralna św.Franciszka Ksawerego
 • muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Stary Zamek i Nowy Zamek
 • cerkiew św.św.Borysa i Gleba na Kołoży
 • kościół Znalezienia Krzyża Świętego
 • synagoga
 • Sobór grodzieński
 • plac sowiecki ( dawny Rynek )
 • specjalny turystyczno-rekreacyjny park ,,Kanał Augustowski”
 • inne zabytki i atrakcje Grodna

Do 3 dni przed planowaną datą wyjazdu przesłać na adres mailowy Biura:

nestur_bta@wp.pl

następujące dane:

 • skan strony paszportu ze zdjęciem
 • dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • data i miejsce urodzenia
  • obywatelstwo
  • płeć
 • numer telefonu komórkowego

Terminy:

 • każda sobota i niedziela
 • codziennie w okresie świąteczno-noworocznym,ferii zimowych i wakacji letnich

Wycieczka odbędzie się przy minimalnej ilości uczestników-15 osób na autokar.
Organizator ma prawo do odwołania wycieczki z powodu niewystarczającej ilości
uczestników-na 4 dni przed terminem wycieczki.

Wszelkie pytania związane z wycieczkami proszę kierować do Organizatora:
tel. 608 444 536
Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR” - Jerzy Nesteruk
www.turystykapodlasie.pl
e-mail:nestur_bta@wp.pl