Kajakowe Powitanie Wiosny
Narewka – 2024

Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES -TUR” zaprasza wszystkich chętnych uczniów wraz z nauczycielami na tradycyjny, wiosenny spływ kajakowy rzeką Narewką.

Celem imprezy jest popularyzowanie turystyki kajakowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako formy aktywności ruchowej na łonie pięknej, podlaskiej przyrody oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół w oparciu o czynny wypoczynek w naturalnym środowisku.

Zasady Organizacyjne Spływu

1. data i miejsce: 26.04.2024 r. (piątek), godz.9.30 – spotkanie uczestników spływu w Narewce (Stanica Kajakowa, ul. Hajnowska 33) – dojazd we własnym zakresie.

2. godz. 10.00 – 10.30: odprawa uczestników spływu, tj.: - krótka prezentacja techniki pływania kajakiem - omówienie zasad bezpieczeństwa na wodzie - charakterystyka szlaku wodnego, ustalenie szyku płynięcia i przydział kajaków

3. trasa: odcinek rzeki Narewka od Narewki (most, plaża) do Lewkowa Starego (przed mostem na drodze Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna) – ok. 10 km, ok. 2 godz. płynięcia

4. godz. 11: początek spływu

5. godz. 13 – 15: ognisko z pieczeniem kiełbasek w Lewkowie Starym (miejsce ogniskowe)

6. W spływie kajakowym biorą udział grupy dzieci i młodzieży max. 10-osobowe pod opieką min.1 osoby dorosłej (nauczyciel lub rodzic)

7. Cena: 70 zł/os. W cenie: miejsce w kajaku 2-osobowym, obsługa spływu (kierownik spływu, ratownicy), organizacja ogniska z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie

8. Uczestnicy spływu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad i regulaminu spływu oraz wszelkich poleceń i uwag Kierownictwa Spływu (kierownik, ratownicy) dotyczących przebiegu spływu.

9. Za zachowanie swoich uczniów odpowiadają opiekunowie

10. Opiekunowie (nauczyciele) załatwiają również tzw. zgody rodziców na udział w spływie oraz zbierają pieniądze za spływ.

Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”- Jerzy Nesteruk
17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 99
wszelkie informacje dot. spływu, pytania i zgłoszenia pod nr:
tel. 608 444 536, www.turystykapodlasie.pl, e-mail: nestur_bta@wp.pl