,,Kajakiem  do  pustelni  o.Gabriela”
(oferta specjalna spływu kajakowego po rzekach Narewka i Narew)

Trasa: Narewka (miejscowość ) – Rybaki (ok.22 km, czas płynięcia 5-6 godz.)

Program:

 • godz.9: zbiórka na plaży w Narewce,instruktarz kajakowy,omówienie zasad bezpieczeństwa
 • godz.9.30: początek spływu
 • godz.12 – 13: krótki odpoczynek,ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • godz.13 – 15: c.d.spływu
 • godz.15 -17: - spotkanie z o.Gabrielem
 • zwiedzanie  skitu czyli  pustelni  prawosławnej
 • możliwość zakupu miodu,ziół,dewocjonaliów
 • godz. 17: zakończenie  spływu

Cena: 75 zł/os.

Świadczenia:

 • miejsce w kajaku 2-osobowym,wiosło,kamizelka asekuracyjna
 • opieka instruktora kajakarstwa i ratownika
 • ubezpieczenie
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • transfer kierowców na parking

Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR” , www.turystykapodlasie.pl
Kontakt: Jerzy  Nesteruk, tel.608 444 536, nestur_bta@wp.pl

Pustelnia  św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich – krótka historia

 • 1518 r.- księciu  Iwanowi  Michaiłowiczowi  Wiśniowieckiemu ukazuje się ikona św.Antoniego Pieczerskiego , wówczas funduje on kaplicę na grodzisku ,,Kudok” nad brzegiem rzeki  Narwi. Kult św. Antoniego był w średniowieczu bardzo rozpowszechniony na terenie Księstwa Kijowskiego oraz otaczany szczególną czcią przez mieszkańców w okolicach Narwi.
 • 1574 r.- książę Fiodor Massalski ,właściciel Narewki i Lewkowa Starego ,funduje w pobliżu wsi Odrynki prawosławny monaster p.w.Wniebowstąpienia Pańskiego
 • 1603 r.- do Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego nieopodal Odrynek przybywają wypędzeni przez unitów prawosławni mnisi z Supraśla
 • 1657 r.- monaster zostaje zniszczony podczas działań wojennych
 • 1824 r.- rozwiązanie monasteru
 • lata 30-te XX w.- rozwój kultu  św .Antoniego  Pieczerskiego  w Narwi i okolicach
 • 2006 r.- Archimandryta Monasteru Supraskiego Gabriel Giba, na miejscu objawienia ikony św. Antoniego  Pieczerskiego  organizuje pustelnię
 • 2009 r.- Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa powołuje na miejscu pustelni Skit p.w.św.św .Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich

,,Kajakiem przez Nadbużańskie Podlasie”

(4- dniowy spływ  kajakowy  rz. Bug,min.8 osób)

I. dzień – trasa: Niemirów – Mielnik (16 km, ok.4 godz.)
II. dzień – trasa: Mielnik –Drohiczyn (30 km, ok.8 godz.)
III. dzień – trasa: Drohiczyn – Granne (27 km, ok.7 godz.)
IV. dzień – trasa: Granne – Nur (23 km, ok.5 godz.)

Cena: 230 zł/os

Świadczenia:

 • miejsce w kajaku 2-osobowym, wiosło, kamizelka asekur.
 • opieka instruktora kajakarstwa i ratownika
 • ubezpieczenie, apteczka p.pomocy
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • opis trasy
 • na życzenie – program krajoznawczy (zwiedzanie)

Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”, www.turystykapodlasie.pl
Kontakt: Jerzy Nesteruk, tel. 608 444 536, nestur_bta@wp.pl