Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”
zaprasza
na spływy kajakowe rzekami Podlasia

Warunki uczestnictwa w spływach kajakowych organizowanych przez BTA ,,NES-TUR”- uwagi ogólne

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do początkujących kajakarzy, do osób, które chciałyby urozmaicić i wzbogacić swój pobyt w regionie Puszczy Białowieskiej o doznania związane z turystyką wodnąMimo, że szlaki kajakowe na naszych podlaskich rzekach są łatwe do pokonania to również dla „wilków morskich” a raczej „wilków rzecznych” przyda się odrobina relaksu, wyciszenia i kontaktu z przyrodą. Absolutna cisza, jedynie plusk wody, widok pasących się na nadrzecznych łąkach krów i koni, bogactwo roślinności wodnej i różnych gatunków ptaków sprawią, że znajdziemy się w innej, „odlotowej” rzeczywistości.

Każdy spływ jest imprezą niepowtarzalną, ma swoja specyfikę, dlatego też ostateczna cena/os zależy od ilości i standardu świadczonych przez nas usług. Stąd też dokonujemy kalkulacji oddzielnie na każdą imprezę, w zależności od życzeń turystów. Spływ możemy przygotować w 2 wariantach:

.wariant turystyczny: noclegi we własnych namiotach, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie, posiadanie własnego sprzętu biwakowego

wariant „lux”: noclegi w agroturystyce, wyżywienie w lokalach gastronomicznych lub w formie cateringu, transfer osób i bagaży, dodatkowe atrakcje i imprezy

W spływach mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia umożliwia uprawianie turystyki kajakowej a udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie pod opieką osób dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo  i zachowanie, muszą też posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w spływie. Wszyscy płyną w założonych kamizelkach asekuracyjnych i mają obowiązek przestrzegania Dekalogu Kajakarza.

Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”, www.turystykapodlasie.pl,  tel. 608 444 536

Szlak kajakowy na rzece Narewka i Narew jest łatwy, nieuciążliwy i miejscami bardzo malowniczy, pozbawiony naturalnych przeszkód. Czasami zdarzają się na  Narewce zwalone drzewa a w dolnym biegu Narwi występują jazy, które wymagają przenosek .Obie rzeki są w całości rzekami nizinnymi. Charakteryzują się brakiem stałej bazy noclegowej przeznaczonej do obsługi turystyki kajakowej oraz pól biwakowych z zapleczem sanitarnym.

Rzeka Narewka:
początek bierze  w bagnach Dzikiego Nikoru na wysokości 159 m.n.p.m. ( obecnie na Białorusi ), jest lewym dopływem Narwi ( w Polsce 61.1km, na Białorusi 21,7km ). Prawie w całości płynie przez teren Puszczy Białowieskiej łącząc się z Narwią w uroczysku Wilcze Gardło (137 m.n.p.m. ). Dopływy: prawe- Złota, Orłówka, Hwożna, Braszcza oraz  lewe- Kliczyniówka Łutownia, Przedzielna, Jelonka.

Rzeka Narew:
początek bierze na bagnach zwanych Orłowe Błoto (obecnie na Białorusi ) na wysok. 159 m.n.p.m.. Jest piątą pod względem długości rzeką w Polsce, prawym dopływem Wisły. Jej długość wynosi 484 km, z tego w Polsce 448 km. Rzeka w swoim górnym biegu zachowała naturalny charakter i silnie meandruje, tworzy sieć starorzeczy a na odcinku Suraż – Rzędziany (Narwiański Park Narodowy) jest rzeką anastomozującą czyli wielokorytową. Największe dopływy: prawobrzeżne - Kołonna, Rudnia, Czarna, Turośnianka, Czaplinianka, Horodnianka, Supraśl, Biebrza, Pisa, Rozoga, Omulew i lewobrzeżne- Narewka, Łoknica, Orlanka.

Supraśl (zwana dawniej Sprząślą) – to prawy dopływ Narwi o dług. 93,8km. Początek bierze w bagnach na północ od wsi Topolany na Podlasiu na wysok. 151 m.n.p.m. We wsi Złotoria wpada do Narwi na wysok.113 m.n.p.m. Płynie przez Gródek, Supraśl, Wasilków. Największe dopływy: Sokołda,Płoska, Słoja. Szlak kajakowy Supraślą jest niezbyt trudny, chociaż nieco uciążliwy. Na trasie można spotkać przeszkody w postaci mostków drewnianych, ogrodzeń, nagromadzonych szczątków roślin oraz zatorów z gałęzi czy powalonych drzew. Czasami trzeba liczyć się z przenoskami ale jest to dodatkowe urozmaicenie szlaku.

Bug – rzeka we wschodniej Polsce, długość 772 km (z tego w Polsce 587 km). Rzeka ma swoje źródła na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi. Jest czwartą co do wielkości rzeką Polski. Koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem w Polsce.  Bug powszechnie jest uważany za niebezpieczną rzekę, a to  ze względu na występujące w nim miejscami tzw. ,,podwójne dno” oraz częste wiry rzeczne groźne dla pływaków. Szlak kajakowy Bugiem (polecany odcinek Niemirów – Nur) jest łatwy, pozbawiony przeszkód, bardzo malowniczy. Rzeka jest dość szeroka, pełna zakoli, meandrów i starorzeczy zwanych bużyskami. Na pewnych odcinkach koryto rzeki jest płytkie z licznymi łachami, wyspami i mieliznami piaskowymi. Brzegi rzeki są często wysokie i urwiste, w których gniazdują jaskółki brzegówki.

Bug jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce nie tylko dzięki walorom przyrodniczym – bogata szata roślinna, różnorodność siedlisk, liczne gatunki ptaków ale również dzięki walorom historyczno-kulturowym: Mielnik, Drohiczyn, Zabuże, Korczew a w nich ,,perełki architektury”.

Biebrza – prawy dopływ Narwi o dług. 165 km i głębokości od 0,5 do kilku metrów. Swoje źródła bierze na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok.3 km przed Wizną. Poprzez Kanał Augustowski Biebrza łączy się z Niemnem. Jej dawne nazwy – Biber, Bober, Bobrza, Bobra – świadczą o tym, że musiała to być „rzeka bobrów”. W dolinie Biebrzy znajduje się największy w Polsce obszar bagien – tzw. Bagna Biebrzańskie. Dolina Biebrzy i Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie jako lęgowisko dla ptaków wodno-błotnych. Z występujących tu ok. 270 gatunków ptaków 180 odbywa nad Biebrzą lęgi. Niemal cała Biebrza znajduje się w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego ( ok.155 km ).

Biebrza to ,,żyjąca rzeka”, tworząca nowe meandry, wiosną występująca z brzegów i zamieniająca połacie łąk w rozległe jezioro.

Szlak kajakowy Biebrzą liczy ok.146 km. Jest to szlak łatwy, bardzo malowniczy, o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Rzeka pozbawiona jest przeszkód i nie wymaga przenosek. Niemniej jednak brzegi rzeki są mało dostępne z kajaka. Pewne ograniczenia spływów dotyczą sezonu lęgowego ptaków  a biwakowanie jest możliwe na wyznaczonych polach namiotowych.

Biebrzę charakteryzuje asymetria dorzecza, bardziej rozwinięte jest dorzecze   prawobrzeżne, które stanowią: Niedźwiedzica, Lebiedzianka, Netta, Kopytkówka, Ełk i jego dopływy Jegrznia oraz Dybło, Klimaszewnica i Wissa. Dopływy lewobrzeżne to: Nurka, Sidra, Kamienna, Brzozówka, Krzeczówka, Biebła i Kosódka. Rzeka Biebrza przepływa przez Lipsk, Goniądz, Osowiec-Twierdzę. Jest to raj dla miłośników dzikiej przyrody i spokoju.

OFERTY SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”-
Kontakt: 608 444 536, nestur_bta@wp.pl, www.turystykapodlasie.pl

I.Spływy kajakowe rzekami Narewką i Narwią

Nasza flota kajakowa – producent: PT Szot z Augustowa

Kajak typu ,,Komfort”: bardzo stabilny i bezpieczny o wysokim komforcie płynięcia, idealny na dłuższe  spływy z dużym bagażem, szybki i zwrotny,niezatapialny

  • 2-osobowy kajak turystyczny z laminatu
  • płaskodenny, bez steru
  • profilowane siedzenia z laminatu
  • luk bagażowy z dużym otworem załadunkowym
  • dużo miejsca na bagaż w dziobie
  • oparcia stóp
  • 2 komory wypornościowe
  • uchwyty z przodu i z tyłu ułatwiające przenoszenie kajaka i wyciąganie na brzeg
  • długość – 4,95 m, szerokość – 0,85 m, ciężar – 36 kg
  • wyposażenie: 2 wiosła drewniane i 2 kamizelki asekuracyjne