Spływ kajakowy Kanałem Augustowskim przez Polskę i Białoruś: śluza Kurzyniec (przejście graniczne) - śluza Dąbrówka - śluza Kurzyniec (20 km)