Szkoła  Turystyki  Kajakowej "Rzeki Podlasia"
(oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 10-17 lat z elementami survivalu – min.10 osób +opiekun )

1.dzień - przyjazd uczestników do Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych (woj.podlaskie)

 • spotkanie organizacyjne, urządzanie biwaku, kolacja, ognisko wieczorne, nocleg

2.dzień- zaprawa poranna, toaleta, śniadanie

 • zajęcia szkoleniowe w ramach STK na sztucznym zbiorniku wodnym w Ośrodku Bachmaty
 • obiad
 • c.d. zajęć
 • kolacja, ognisko wieczorne, nocleg

3.dzień- zaprawa poranna,toaleta, śniadanie

 • godz.9: wyjazd do Narewki, przygotowanie do spływu
 • godz.11-16: spływ kajakowy rz.Narewką i Narwią ( ok.22 km ) do miejscowości Rybaki
 • godz.16-17: podsumowanie STK

Cena: 195 zł/os Termin: do uzgodnienia

Świadczenia:

 • miejsce w kajaku 2-osobowym,wiosło,kamizelka asekuracyjna
 • ubezpieczenie NNW
 • opieka instruktora kajakarstwa i ratownika
 • opłata za pole biwakowe, ogniska
 • 2 śniadania,2 kolacje,1 obiad, ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • transfer uczestników na miejsce spływu i z powrotem

Wszelkie szczegóły na stronie: www.turystykapodlasie.pl
Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej „NES-TUR”
Kontakt: Jerzy Nesteruk ,tel. 608 444 536, nestur_bta@wp.pl

SZKOŁA TURYSTYKI KAJAKOWEJ ,,RZEKI   PODLASIA‘’ (oferta dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami survivalu)

Turystyka kajakowa jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form turystyki aktywnej łączącej w sobie walory krajoznawcze,bliski kontakt z przyrodą i elementy czynnego sportu.

Cele i zadania STK:
 1. szkolenie podstawowe w zakresie turystyki kajakowej
 2. rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zainteresowania turystyką kajakową jako formą aktywnego wypoczynku na łonie przyrody
 3. wyrobienie u młodzieży nawyków bezpiecznego spędzania czasu nad wodą i    na wodzie
 4. promocja zdrowego trybu życia
 5. nauczenie zasad obcowania z przyrodą i jej ochrony oraz respektu wobec natury
 6. poznanie i popularyzacja walorów turystycznych wzdłuż szlaków kajakowych na rzekach Podlasia (Narewka, Narew, Nurzec, Supraśl, Sokołda, Bug, Biebrza, Rospuda, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski i inne)
 7. wpajanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych
 8. kształtowanie wśród młodych ludzi takich cech jak: koleżeństwo, zaradność, wzajemna pomoc, życzliwość, hart ducha i ciała, poszanowanie mienia
 9. eliminowanie strachu a jednocześnie wzbudzanie respektu wobec groźnego żywiołu jakim jest woda
 10. zachęcanie do zdobywania punktów na popularną turystyczną odznakę kajakową.

II. Warunki uczestnictwa w Szkole Turystyki Kajakowej ,,Rzeki Podlasia”

Uczestnikiem STK może być każdy uczeń,który ukończył 10 lat w grupie z opiekunem ( na 10 osób 1 opiekun ). Wymagane są następujące dokumenty:

- pisemna zgoda rodziców na udział w STK
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na wysiłek fizyczny
- wypełniona karta zgłoszenia ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, Pesel) oraz wpłata wpisowego dla Organizatora.

Wymagana jest również umiejętność pływania ( a przynajmniej utrzymania się na wodzie ). Uczestnik STK zobowiązany jest do przestrzegania tzw. Dekalogu Kajakarza.

III. Plan ramowy podstawowego szkolenia w ramach STK

 1. Pierwszy kajakowy krok: na początek polecamy wirtualny kurs kajakarstwa we własnym domu lub w szkole- http://pol.kayakpaddling.net/?go

 1. Biwak ( z noclegiem ) nad zalewem w Ośrodku Bachmaty w Dubiczach Cerk.- zajęcia na wodzie.

 1. Jednodniowy spływ kajakowy rzeką Narewką i Narwią na trasie: Narewka-Narew ( ok. 22 km ).

IV. Świadczenia Organizatora:

- szkolenie kajakowe prowadzone przez instruktora rekreacji ruchowej-kajakarstwo
- opieka ratownika WOPR
- nocleg w Ośrodku Bachmaty ( pole namiotowe )
- miejsce w kajaku 2-osobowym, wiosło, kamizelka asekuracyjna
- suchy prowiant na spływie, kiełbaski na ognisku
- ubezpieczenie NNW
- ewent. transfer uczestników na miejsce spływu i z powrotem
- świadczenia dla opiekuna ( takie same jak dla uczestników )

V. Wyposażenie uczestnika STK:

- mały,lekki namiot,śpiwór,materac lub karimata
- torba lub plecak ( bez stelaża )
- ubranie przeciwdeszczowe ( płaszcz,peleryna lub szeroka folia )
- ubranie turystyczne + drugi komplet ( na wypadek zamoknięcia )
- wodoszczelne torby lub pojemniki ( do zabezpieczenia cennych przedmiotów )
- lekkie obuwie do brodzenia po wodzie ( sandały lub tenisówki )
- mała turystyczna butla gazowa do przygotowywania posiłków ( 1 na 3 osoby )
- komplet naczyń i przyborów do jedzenia
- wyżywienie ( będzie możliwość zakupów na trasie )
- środki przeciw owadom, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne
- kremy z filtrem,środki higieny osobistej
- bielizna osobista ( wg. potrzeb )
- termos na herbatę, sznurek do 2m, latarka

VI.Uwagi:

- istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu biwakowego u Organizatora (odpłatnie)
- można wydłużyć spływ o kolejne odcinki danej rzeki
- uczestnicy przygotowują posiłki we własnym zakresie samodzielnie
- za zachowanie uczestników odpowiada opiekun

VII. Plan dnia w ramach STK:

- godz.8-10: pobudka, rozruch poranny (gimnastyka), toaleta, śniadanie
- godz.10-14: wypłynięcie na trasę spływu
- godz.14-15: organizacja biwaku ( rozbijanie namiotów,przygotowanie ogniska itp.)
- godz.15-16: obiad
- godz.16-18: odpoczynek-rekreacja-gry i zabawy
- godz.18-19: kolacja
- godz.19-22:ognisko wieczorne,
- godz.22-6: cisza nocna