Busem przez Podlasie z przewodnikiem
Odkryj Podlaskie z "NES-TUR"-em

Biuro Turystyki Aktywnej "NES-TUR" zaprasza Państwa do skorzystania z naszej nowej oferty turystycznej p.n. "Busem przez Podlasie z przewodnikiem". Jest to propozycja ponad 30-tu jedno lub kilkudniowych wycieczek 9- osobowym busem z przewodnikiem licencjonowanym do najciekawszych miejsc woj. podlaskiego:dla rodzin, grup przyjaciół czy znajomych,współpracowników. Wzbogaceniem i urozmaiceniem Państwa pobytu na Podlasiu będzie wycieczka do naszych sąsiadów na wschodzie – na Litwę i Białoruś.

Podlasie,ze swym bogactwem różnorodności pod względem etnicznym,kulturowym, religijnym i przyrodniczym,pozwoli Państwu aktywnie i poznawczo spędzić czas a przede wszystkim doświadczyć tego bogactwa osobiście. Możecie Państwo również sami stworzyć swój autorski program takiej wycieczki. Wybieracie Państwo – wg własnych upodobań i zainteresowań - miejsca,miejscowości,atrakcje,imprezy – a my zorganizujemy taką wycieczkę. Pomagamy w załatwianiu wejść,kupnie biletów,rezerwacji miejsc czy organizacji wyżywienia w trakcie wycieczki. Po dniu pełnym wrażeń odwozimy Państwa do miejsca zakwaterowania.

Zapraszamy więc na wspólną wędrówkę po Podlaskiem,bo jest to piękne miejsce dla wszystkich,którzy chcą odpocząć,wyciszyć się i zwolnić tempo,zasłuchać się w odgłosy przyjaznej przyrody,obiecując wiele atrakcji zupełnie nieznanych w innych regionach Polski.

 

A oto propozycja takich wycieczek z krótkim opisem i zdjęciami wybranych atrakcji ukazującymi piękno Podlasia:

Białowieża – Hajnówka – Narew – Kleszczele – skit w Odrynkach

Region obejmuje administracyjnie kilka gmin powiatu hajnowskiego leżących przy granicy z Republiką Białoruś. Jest to region ciekawy pod względem historycznym, religijnym, narodowościowym i przyrodniczym. Największym skarbem przyrody jest Puszcza Białowieska z ogromnym bogactwem flory i fauny oraz Białowieski Park Narodowy – najstarszy z 23 polskich parków narodowych. Wielowiekowe współistnienie różnych narodowości i religii wytworzyło tutaj specyficzną kulturę,którą możemy podziwiać podczas licznych imprez organizowanych w sezonie turystycznym.

Czytaj więcej...

Grabarka – Siemiatycze – Mielnik – Drohiczyn - Ciechanowiec

Podlasie Nadbużańskie to tereny południowej części woj. podlaskiego,obejmujące kilka gmin powiatu siemiatyckiego. Jest to kraina niezwykle malownicza,położona wzdłuż rzeki Bug stanowiącej największy prawy dopływ Wisły. Rzeka wije się wśród rozległych łąk i pastwisk, wielokrotnie zakręcając,tworzy przełomy wśród urwistych skarp,liczne mielizny,wyspy i przepiękne starorzecza zwane ,,burzyskami”.

Czytaj więcej...

O początkach stolicy województwa podlaskiego opowiada piękna legenda. W nazwie miasta jest słowo ,,stok”.Oznaczało ono niegdyś strumień. W miejscu,w którym  dziś tętni życiem kolorowe centrum miasta,przed wiekami rosła puszcza. Ponad 600 lat temu było to miejsce łowów wielkiego księcia litewskiego Gedymina. Legenda mówi,że pewnego dnia ścigał on pięknego jelenia tak długo,aż zapadła noc. Ciemność otulała las. Było zbyt późno, by szukać drogi powrotnej. Postanowił więc spać pod gwiazdami. Rano, gdy opadła mleczna mgła, ujrzał niezwykły widok. Przed nim lśniła w słońcu rzeka o krystalicznie czystej wodzie. Biała rzeka. Biały stok.

Czytaj więcej...

Supraśl – Kopna Góra (Arboretum) - Poczopek (Silvarium) - Krynki

Białystok,stolicę województwa,otacza od północy i wschodu szeroki na 20-40 km pas lasu. To Puszcza Knyszyńska, zwana młodszą siostrą Puszczy Białowieskiej. W przeważających tu borach króluje sosna supraska,smukła i strzelista,jak maszty okrętów. W otoczeniu puszczy leży urokliwe, kresowe miasteczko Supraśl – siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Główną rzeką Parku jest Supraśl, która spina wszystkie inne rzeczki (Sokołda, Słoja) i cieki wodne, tworząc raj dla kajakarzy.

Czytaj więcej...

Już tylko te trzy określenia dotyczące nieco zapomnianego i położonego dziś na uboczu miasteczka nad Narwią świadczą o przebogatej historii Tykocina. W ciągu stuleci nierzadko odgrywał poważną rolę w dziejach Podlasia i Rzeczypospolitej. Tykocin to obraz polskiego miasteczka, noszącego w swym kształcie przestrzennym i architektonicznym dziedzictwo poprzednich epok.

Czytaj więcej...

Spośród wielu wycieczek po woj. podlaskim ta wydaje się być najbardziej egzotyczną. Aby nie być zawiedzionym po wizycie w Bohonikach i Kruszynianach należy sobie uświadomić, że nie ujrzymy tutaj dzikich i nieokrzesanych Tatarów cwałujących na koniach przez dzikie stepy. Nawet 300 lat temu osiedlający się w Kruszynianach Tatarzy nie przybywali z dzikich stepów,pochodzili z rodów osiadłych na Litwie już od czasów Witolda ( przełom XIV/XV w. ). W ciągu tych trzech wieków upodobnili się jeszcze bardziej swymi zwyczajami, ubiorem, a także mową do okolicznej ludności.

Czytaj więcej...

Czarna Wieś Kościelna - Łapczyn - Zamczysk - Janów

Jest to niepowtarzalna trasa,dzięki której turyści mają okazję poznać bogate i żywe do niedawna tradycje sztuki ludowej Podlasia. Szlak został stworzony po to, by chronić ostatnie w regionie pracownie mistrzów ginących dziś zawodów: kowala, garncarza, łyżkarza, tkaczki.

Czytaj więcej...

Grabarka – Tokary/Koterka - Stary Kornin – Odrynki ( skit ) - Hajnówka – Krynoczka – Białowieża

Jest to wycieczka po wybranych,prawosławnych ośrodkach kultu religijnego w południowo-wschodniej części Podlasia. Jesteśmy w regionie,gdzie prawosławie,jako wyznanie rodzime,obecne jest od ponad tysiąca lat na tej ziemi i wciąż stanowi znaczną siłę.

Czytaj więcej...

Narew – Trześcianka – Puchły – Soce

Kraina Otwartych Okiennic to szlak kulturowy wiodący przez trzy unikatowe pod względem architektury wsie:Trześcianka,Puchły,Soce. Jadąc do tych urokliwych wioseczek,leżących w dolinie Narwi,nie sposób pominąć głównej miejscowości na trasie – Narwi,miasta królewskiego,będącego w XVI-XVII w. portem rzecznym grodu w Bielsku.

Czytaj więcej...

Łomża – Wizna – Strękowa Góra – Drozdowo – Nowogród

Współczesne nam województwo podlaskie obejmuje swym zasięgiem trzy odrębne krainy historyczne. Ziemia Łomżyńska należy do jednej z nich – do historycznego Mazowsza.

Czytaj więcej...

Nie sposób w ciągu jednego dnia zasmakować tej baśniowej krainy. Dlatego w tym miejscu chcemy jedynie w sposób bardzo ogólny wskazać na najciekawsze atrakcje turystyczne,na zwiedzanie których trzeba przeznaczyć kilka dni. W następnej kolejności będziemy proponować całodniowe wycieczki o określonej tematyce,wycieczki po Suwalszczyźnie, Ziemi Sejneńskiej i Ziemi Augustowskiej.

Czytaj więcej...