V. Tykocin - "miasteczko bajeczka" - "miasto królewskie" - "perła baroku"

Już tylko te trzy określenia dotyczące nieco zapomnianego i położonego dziś na uboczu miasteczka nad Narwią świadczą o przebogatej historii Tykocina. W ciągu stuleci nierzadko odgrywał poważną rolę w dziejach Podlasia i Rzeczypospolitej. Tykocin to obraz polskiego miasteczka, noszącego w swym kształcie przestrzennym i architektonicznym dziedzictwo poprzednich epok.

Z historią Tykocina nierozerwalnie wiążą się nazwiska: Jana Klemensa Branickiego - hetmana koronnego,mecenasa kultury i sztuki,Stefana Czarnieckiego – hetmana polnego,zwycięzcy z okresu najazdu szwedzkiego,Łukasza Górnickiego – humanisty okresu Odrodzenia i Zygmunta Augusta- ostatniego króla z dynastii Jagiellonów.

W opinii Zygmunta Glogera Tykocin był starożytnym,arcypolskim miasteczkiem. Wielki historyk,profesor Stanisław Herbst,jego kompozycję przestrzenną nazwał dalekim tchnieniem placu św. Piotra w Rzymie.

 

Atrakcje turystyczne:

- Kościół Trójcy Przenajświętszej wzniesiony w latach 1740-1750 z fundacji Jana Klemensa Branickiego
- Alumnat – dom inwalidów wojennych,wzniesiony w latach 1633-1636 z fundacji Krzysztofa Wiesio-
  łowskiego
- Wielka Synagoga z XVII w. i Dom Talmudyczny z XVIII w.
- pomnik Stefana Czarnieckiego wzniesiony w latach 1761-1763. Jest jednym z pierwszych pomników
  świeckich zdobiących place publiczne.
- pomnik Orła Białego,który upamiętnia fakt ustanowienia przez króla Augusta II Mocnego w 1705 r.
  na zamku tykocińskim Orderu Orła Białego
- zespół klasztorny pobernardyński
- rekonstrukcja zamku z XVI w. - największej twierdzy Rzeczypospolitej Obojga Narodów
- Dworek Administratora z poł. XVIII w. - pozostałość dawnej Rezydencji Ekonomicznej dóbr
  tykocińskich
- domy mieszczańskie z XVIII i pocz. XIX w. wokół Placu Czarnieckiego
- kaplica Glogerów na cmentarzu katolickim