Zapraszam
do zwiedzania Puszczy Białowieskiej i okolic z przewodnikiem licencjonowanym
(oprowadzamy również w j. niemieckim, j. rosyjskim, j .białoruskim, j. ukraińskim )

W programie:

 • historia i teraźniejszość Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego
 • Rezerwat Ścisły BPN ( szlak do Dębu Jagiełły )
 • Muzeum Przyrodniczo – Leśne w Białowieży
 • Rezerwat Pokazowy Zwierząt ( w tym żubrów )
 • Osada Zwierzyniec
 • rezerwaty przyrody w Leśnym Kompleksie Promocyjnym  ,,Puszcza Białowieska ‘’: Lipiny – Krajobrazowy im. Prof. W. Szafera – Pogorzelce – Głuszec – Głęboki Kąt – Michnówka-Sitki – Starzyna – Szczekotowo – Wilczy Szlak – Wysokie Bagno – Dębowy Grąd – Siemianówka - Dolina Waliczówki – Gnilec – Podolany –Olszanka Myśliszcze – Berezowo – Podcerkwa – Przewłoka – Kozłowe Borki – Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej
 • ścieżki edukacyjne w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ,,Puszcza Białowieska’’:
  1. Nadleśnictwo Białowieża: Krajobrazy Puszczy – Śladem działalności człowieka – Żebra Żubra – Puszczańskie Drzewa – Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich – Miejsce Mocy
  2. Nadleśnictwa Browsk: Pod Dębami - Tropem Żubra – Wilczy Szlak – Carska Tropina – Złoty Szlak Ekumeniczny św. Eustachego
  3. Nadleśnictwo Hajnówka: Harcerska Górka – Kolejką Wąskotorową do Topiła – Osobliwości Puszczy – Górniańskie Łąki

 

Jerzy Nesteruk – licencjonowany przewodnik po Puszczy Białowieskiej
tel. 608 444 536, e-mail: nestur_bta@wp.pl

Muzeum  Przyrodniczo-Leśne

Białowieskiego Parku Narodowego

w Białowieży

Jest jednym z najnowocześniejszych muzeów przyrodniczych w Polsce. W dwóch salach wystawowych zaprezentowano przyrodę i historię wielowiekowej działalności człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej.

Na parterze Muzeum prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne. Największa z dioram poświęcona jest żubrowi – największemu ssakowi Europy. Ponadto prezentowane jest tu życie podziemne lasu oraz sezonowość zjawisk zachodzących w przyrodzie puszczańskiej.

Ekspozycja na piętrze poświęcona jest puszczańskiej faunie i działalności człowieka. Możemy poznać tu zwierzęta roślinożerne i drapieżne, ptaki, fazy rozkładu drewna, świat grzybów a w części historycznej działalność człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej.

A oto według kolejności tytuły dioram:

 1. Żubry – puszcz imperatory
 2. Łowy królewskie – polowanie Aleksandra Jagiellończyka w 1504 r.
 3. Bagienny las olszowy
 4. Borealna świerczyna na torfie
 5. Łęg jesionowo – olszowy
 6. Grąd
 7. Bór sosnowy świeży
 8. Życie podziemne lasu
 9. Rozwój motyla
 10. Roślinożerne bezkręgowce
 11. Roślinożerne kręgowce
 12. Owady drapieżne
 13. Wilki i rysie
 14. Drapieżniki polujące na  gryzonie
 15. Ptaki drapieżne – szpony i zakrzywione dzioby
 16. Wyspa ptasia
 17. Życie nad rzeką
 18. Martwe drzewo – drugie życie drzewa
 19. Grzyby – huby, prawdziwki, pleśnie, porosty
 20. Mieszkańcy starego dębu
 21. Działalność człowieka w Puszczy Białowieskiej: kurhan, bartnictwo, sianożęcia
 22. Przetwórstwo drewna

Rezerwat Pokazowy Żubrów
Białowieskiego Parku Narodowego

Rezerwat położony jest przy szosie Hajnówka – Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą. Obecny rezerwat, o pow. ok. 28 ha, został utworzony w 1936 r. w celu prowadzenia prac nad restytucjąkoników polskich typu tarpana. Po zaniechaniu tych prac w 1955 r. wydzielono w nim zagrodę dla żubrów i od tej chwili rezerwat spełnia rolę obiektu turystycznego.

W warunkach zbliżonych do naturalnych prezentowane są tutaj gatunki zwierząt związane z historią i teraźniejszością Puszczy Białowieskiej: żubry i koniki polskie typu tarpana. W zagrodach żyją również łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcją jest wataha wilków i ryś. Uzupełnieniem ekspozycji są żubronie-krzyżówki ( hybrydy ) żubra z bydłem domowym.