- Imię i nazwisko: Jerzy Nesteruk

- Wiek: 50 +

- Wykształcenie: wyższe

- Znajomość języków obcych: j.niemiecki, j.rosyjski, j.białoruski

- Doświadczenie: zorganizowanie ponad 100 różnego rodzaju imprez turystycznych dla młodzieży szkolnej, wycieczki autokarowe do krajów sąsiednich, organizacja lub współorganizacja dużych imprez turystyki rowerowej i kajakowej

- Kwalifikacje i uprawnienia:

  1. Kierownik obozów wędrownych i wycieczek szkolnych;
  2. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
  3. Przodownik turystyki kolarskiej (Nr 3868);
  4. Pilot wycieczek;
  5. Przewodnik turystyczny terenowy (licencjonowany) na obszar Puszczy Białowieskiej;
  6. Rezydent biura podróży;
  7. Instruktor rekreacji ruchowej – kajakarstwo;
  8. Przewodnik turystyczny terenowy po woj. podlaskim.