Krym ( 10 dni )program ramowy

1.dzieńwyjazd na granicę polsko-ukraińską Hrebenne-Rawa Ruska, przejazd do Lwowa, spotkanie z przewodnikiem, wyjazd do Tarnopola, zakwaterowanie w hotelu,

obiadokolacja, nocleg

2.dzieńTarnopol, śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, Międzybórzzwiedzanie jednej z najpotężniejszych kresowych fortec Podola z XIV w., przejazd do Odessy, zakwaterowanie,

obiadokolacja, nocleg

3.dzieńOdessa, śniadanie, zwiedzanie: cerkiew św.Trójcy, opera, stara giełda, schody Potiomkinowskie, pałac Woroncowów, port, pasaż, ulica Deribasowska, park miejski, wyjazd na Krym, przyjazd do Teodozji, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

4.dzieńTeodozja, śniadanie, zwiedzanie: dawna Kaffa, kościół ormiański, muzeum wybitnego malarza marynisty Ajwazowskiego, twierdza genueńska, wyjazd do Koktebelu Sudaku-Ałuszty, zakwaterowanie w hotelu w Ałuszcie,obiadokolacja, nocleg

5.dzieńAłuszta, śniadanie, wyjazd do Jałty na wycieczkę ,,Pałace południowego wybrzeża’’: letnia rezydencja ostatniego cara rosyjskiego Mikołaja II w Liwadii, miejsce słynnej Konferencji Jałtańskiej (Krymskiej) w lutym 1945 r., zespół parkowo-pałacowy hrabiego Woroncowa w Ałupce – jeden z najpiękniejszych na Krymie (pałac zbudowany w stylach mauretańskim,gotyckim i barokowym), Jaskółcze Gniazdo – bajkowy zameczek na nadmorskiej skalesymbol Krymu, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

6.dzieńAłuszta, śniadanie, wyjazd do Jałty: słynne jałtańskie nabrzeże, katedra

ortodoksyjna św.Aleksandra Newskiego, cerkiew ormiańska, Nikita-ogród botaniczny,

powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

7.dzieńAłuszta, śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Bachczysarajudawnej stolicy Chanatu Krymskiego, zwiedzanie: pałac chanów, harem, meczet, Fontanna Łez, po południu dalsze zwiedzanie: skalny Monaster Uspienski (Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny), skalne miasto Czufut-Kale (pozostałości murów obronnych, mauzoleum, kienesy Karaimów), przyjazd do Sewastopola, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

8.dzieńSewastopol (starożytne miasto Chersones), śniadanie, zwiedzanie: przystań grafska, bulwar Korniłowa, pomnik zatopionych statków, ruiny antycznego miasta greckiego sprzed 2500 lat, ruiny bazyliki, sobór Włodzimierski, wyjazd do Odessy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

9.dzień
Odessa, śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Lwowa, po drodze Humań (Zofiówkapark Potockich), zakwaterowanie w hotelu we Lwowie, obiadokolacja, nocleg

10.dzień
Lwów, śniadanie, zwiedzanie: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Obrońców Lwowa, Starówka, obiad, wyjazd do Polski

Świadczenia: - przejazd autokarem klasy turystycznej
- 9 noclegów w hotelu
- wyżywienie zgodnie z programem: 9 śniadań, 9 obiadokolacji, 1 obiad
- opieka licencjonowanego pilota
- usługi przewodnickie na całej trasie
- ubezpieczenie NNW i KL
- realizacja programu