I. Region Puszczy Białowieskiej

Białowieża – Hajnówka – Narew – Kleszczele – skit w Odrynkach

Region obejmuje administracyjnie kilka gmin powiatu hajnowskiego leżących przy granicy z Republiką Białoruś. Jest to region ciekawy pod względem historycznym, religijnym, narodowościowym i przyrodniczym. Największym skarbem przyrody jest Puszcza Białowieska z ogromnym bogactwem flory i fauny oraz Białowieski Park Narodowy – najstarszy z 23 polskich parków narodowych. Wielowiekowe współistnienie różnych narodowości i religii wytworzyło tutaj
specyficzną kulturę,którą możemy podziwiać podczas licznych imprez organizowanych w sezonie turystycznym.

 

Atrakcje turystyczne:

Białowieża – leśna stolica Polski
- Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Obszar Ochrony Ścisłej,Rezerwat Pokazowy Żubrów,
Muzeum Przyrodniczo-Leśne,Park Pałacowy,zabudowania carskie na Wzgórzu Pałacowym:brama pałacowa,Dom Marszałkowski,dawna stajnia kozacka,Dom Łaźni,Dom Szoferów,Dom Jegierski,
Dworek Gubernatora Grodzieńskiego
- cerkiew prawosławna p.w.św.Mikołaja Cudotwórcy z unikatowym,porcelanowym ikonostasem       
- kościół rzymsko-katolicki p.w.św.Teresy od Dzieciątka Jezus                                                              
- liczne rezerwaty przyrody i ścieżki edukacyjne
- Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia
- Puszczańska Kolej Drezynowa
Hajnówka - ,,Brama do Puszczy”
- Sobór św.Trójcy, - Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, - Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa,
- Muzeum Miniatur Zabytków Podlasia, - Kolejka Wąskotorowa do Topiła
Kleszczele – królewskie miasto na kresach
- drewniana dzwonnica z 1709 r.,obecnie cerkiew pomocnicza p.w.św.Mikołaja,- murowany kościół katolicki p.w.św.Zygmunta,wystrój wnętrz barokowy
Narew – miasto królewskie
- drewniany kościół kat. z poł. XVIII w.,- Prywatne Muzeum Wsi, - skit,czyli pustelnia prawosławna św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach - Kraina Otwartych Okiennic -
wsie: Trześcianka, Puchły, Soce