II. Podlasie Nadbużańskie – Kraina Bugu

Grabarka – Siemiatycze – Mielnik – Drohiczyn - Ciechanowiec

Podlasie Nadbużańskie to tereny południowej części woj. podlaskiego,obejmujące kilka gmin powiatu siemiatyckiego. Jest to kraina niezwykle malownicza,położona wzdłuż rzeki Bug stanowiącej największy prawy dopływ Wisły. Rzeka wije się wśród rozległych łąk i pastwisk, wielokrotnie zakręcając,tworzy przełomy wśród urwistych skarp,liczne mielizny,wyspy i przepiękne starorzecza zwane ,,burzyskami”.

Równie wspaniała jak sama rzeka jest przyroda terenów ją otaczających,chroniona w ramach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Tereny te od najdawniejszych czasów były ziemiami pogranicza kulturowego,splatały się tu wpływy różnych wyznań,kultur i narodowości. Zobaczyć tu można strzeliste dachy kościołów i zaokrąglone kopuły cerkwi prawosławnych, zabytki architektury, miejsca bitew i koronacji, stanowiska archeologiczne i muzea.

 

Atrakcje turystyczne:

Święta Góra Grabarka - ,, prawosławna Częstochowa”
 - cerkiew pw.Przemienienia Pańskiego
- żeński klasztor prawosławny pw.św.św.Marty i Marii
- Cudowne Źródełko
- Góra Krzyży                                                                                                                                                        
Siemiatycze
- barokowy układ przestrzenny z XVII-XVIII w.
- klasztorny zespół pomisjonarski z renesansowo-barokowym kościołem pw.Wniebowzięcia NMP
- cerkiew pw.Narodzenia MB i św.św.Apostołów Piotra i Pawła
- resztki pałacu Anny Jabłonowskiej:oranżeria z 2 poł.XVIII w.,rzeźby sfinksów
Mielnik – miasto na kredzie
- układ przestrzenny z XV-XVIII w.
- ruina gotyckiego kościoła pw.Trójcy Św. Spalonego w 1915 r.
- kościół pw.Przemienienia Pańskiego z lat 1913-1920
- cerkiew pw.Matki Boskiej Przeczystej
- grodzisko wczesnośredniowieczne ( XI-XII w.) na Górze Zamkowej
- odkrywkowa kopalnia kredy
Drohiczyn – pierwsza,historyczna stolica Podlasia i gród koronacyjny
- układ urbanistyczny z XV-XIX w.
- barokowa katedra pw.Trójcy Św.
- zespół klasztorny Franciszkanów
- zespół klasztorny Benedyktynek
- cerkiew pw.św.Mikołaja Cudotwórcy
- Góra Zamkowa z grodziskiem średniowiecznym ( IX-XII w. )
- Muzeum Diecezjalne
- rejsy stateczkiem po Bugu
Ciechanowiec
- Muzeum Rolnictwa im.Jana Krzysztofa Kluka oraz skansen budownictwa ludowego Podlasia i
  Mazowsza
- neorenesansowy pałac z ok.1875 r.
- późnobarokowy kościół pw.Trójcy Św.