VIII. Ścieżkami Prawosławia - Święte Miejsca i Cudowne Ikony

Grabarka – Tokary/Koterka - Stary Kornin – Odrynki ( skit ) - Hajnówka – Krynoczka – Białowieża

Jest to wycieczka po wybranych,prawosławnych ośrodkach kultu religijnego w południowo-wschodniej części Podlasia. Jesteśmy w regionie,gdzie prawosławie,jako wyznanie rodzime,obecne jest od ponad tysiąca lat na tej ziemi i wciąż stanowi znaczną siłę.

Cerkiewne kopułki górujące nad wiejsko-miejską zabudową oraz sześcio - i ośmioramienne krzyże są nieodzownym elementem podlaskich pejzaży. Na skutek różnych historycznych czynników cerkiewki są zróżnicowane stylowo,posiadają różne metryki. W trakcie wycieczki turyści zapoznają się z historią prawosławia w ogóle i jego specyfiką na tych terenach w szczególności,poznają zasadnicze różnice dogmatyczne między katolicyzmem a prawosławiem,poznają symbolikę prawosławia oraz kanon architektoniczny,według którego były i są budowane świątynie prawosławne (cerkwie).
             
Grabarka: Święta Góra Grabarka – popularnie nazywana ,,prawosławną Częstochową”  należy do najbardziej znaczących miejsc kultu Kościoła wschodniego: cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego,Cudowne Źródełko,żeński klasztor prawosławny pw.św.św.Marty i Marii.

Tokary/Koterka: cerkiew pw.Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych (Wszystkich Strapionych Radość ),Cudowna Ikona,Cudowne Źródełko.

Stary Kornin: dawniej jeden z głównych ośrodków pątniczych na tych terenach,w 1704 r. objawiła się tu Ikona Matki Bożej,która zasłynęła swą uzdrawiającą mocą ( szczególnie wiele było przypadków uleczenia ślepców i kalek ). Obecnie są tu dwie cerkwie: pw.św.Anny i pw.św.Michała Archanioła.

Odrynki k/Narwi: Pustelnia Świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich. Przy dawnym grodzisku ,,Kudok” archimandryta monasteru supraskiego ks.dr Gabriel ( Giba ) zorganizował pustelnię na miejscu objawienia ikony św.Antoniego Pieczerskiego

Hajnówka: Sobór Świętej Trójcy z ikoną Matki Bożej Nieoczekiwana Radość

Krynoczka: cerkiew pw.św.Braci Męczenników Machabejskich oraz Cudowne Źródełko

Białowieża: cerkiew pw.św.Mikołaja Cudotwórcy,w środku ikonostas wykonany z chińskiej porcelany