IX. W Krainie Otwartych Okiennic

Narew – Trześcianka – Puchły – Soce

Kraina Otwartych Okiennic to szlak kulturowy wiodący przez trzy unikatowe pod względem architektury wsie:Trześcianka,Puchły,Soce. Jadąc do tych urokliwych wioseczek,leżących w dolinie Narwi,nie sposób pominąć głównej miejscowości na trasie – Narwi,miasta królewskiego,będącego w XVI-XVII w. portem rzecznym grodu w Bielsku.

Specyfiką zabudowań w tych wsiach są kunsztowne zdobienia drewnianych domów. Bogato dekorowane i malowane jaskrawymi kolorami są okiennice,nad-i podokienniki,wiatrownice,narożniki a także elewacje i szczyty. Ornamentyka ta jest niespotykana w innych regionach Polski i nawiązuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym. Wędrując tym szlakiem zachwycają nas również okazałe cerkwie i kościoły,stare krzyże wotywne,zabytkowe kapliczki przydrożne i cmentarne.

 

Atrakcje turystyczne:

Narew - miasto królewskie:
- układ przestrzenny z XVI-XVII w. z centralnie usytuowanym rynkiem i nieregularną siatką ulic
- drewniany kościół rzymskokatolicki pw.św.Stanisława bp. i Wniebowzięcia NMP z 1775 r.
- drewniana dzwonnica  z lat 1773 – 1792
- cerkiew prawosławna pw.Podwyższenia Krzyża Świętego
- Prywatne Muzeum Wsi

Trześcianka – wieś staroruska z piękną drewnianą zabudową
- zabytkowy układ przestrzenny wsi z XVI w.,tzw.szeregówka
- drewniana cerkiew pw.św.Michała  Archanioła z lat 1864-1867

Puchły
- cerkiew pw.Opieki Matki Bożej,która zasłynęła z objawień cudownej ikony Matki Boskiej Opiekuńczej
  i licznych uzdrowień. Jest jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych doliny Narwi.

Soce
- kaplica pw.Proroka Eliasza
- krzyże wotywne wokół wsi