X. Na historycznym Mazowszu

Łomża – Wizna – Strękowa Góra – Drozdowo – Nowogród

Współczesne nam województwo podlaskie obejmuje swym zasięgiem trzy odrębne krainy historyczne. Ziemia Łomżyńska należy do jednej z nich – do historycznego Mazowsza. Łomża,dawne miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego,położona jest na morenowych wzgórzach pradoliny Narwi. To jedno z najstarszych miast w regionie ( już w X w. istniał tu gród ) otoczone jest licznymi atrakcjami przyrodniczymi – z racji sąsiedztwa z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi. W promieniu 30 km od Łomży znajdują się zespoły obronne czterech  szkół  fortecznych: polskiej ( Nowogród,Wizna ),rosyjskiej ( Piątnica ),radzieckiej ( Kolno – Nowogród – Zambrów ) i niemieckiej ( Pisa ).

 

Atrakcje turystyczne:

Łomża – stolica dawnego województwa łomżyńskiego
- układ urbanistyczny miasta  z XV – XIX w.
- katedra pw.św.Michała Archanioła i Jana Chrzciciela,późnogotycka,z lat 1504-1525
- rynek wraz z klasycystycznym ratuszem
- późnobarokowy klasztor Kapucynów z lat 1770 – 1772
- kościół i klasztor Benedyktynek z lat 1857 – 1863
- cmentarz: nekropolie trzech różnych religii – rzymskokatolickiej,ewangelicko-augsburskiej i prawosławnej
- Muzeum Północno - Mazowieckie z pierwszą w Polsce wystawą bursztynu
- pomnik i rondo Hanki Bielickiej

Wizna – bohaterskie miasto nad Narwią
- średniowieczny układ urbanistyczny
- Grodzisko,tzw.,,Zamczysko”,pozostałość grodu z XI-XIV w. będącego siedzibą kasztelanów i starostów
   oraz poźniejszego zamku książąt mazowieckich
- gotycki kościół farny z lat 1500 – 1509,murowany,w typie gotyku mazowieckiego
- Pomnik Obrońców Wizny z 1967 r.
- cmentarz żydowski – kirkut

Strękowa Góra
- polodowcowe wzniesienie,na którego szczycie znajdują się ruiny umocnień z II wojny światowej.
  Stąd właśnie kpt. Władysław Raginis dowodził obroną odcinka ,,Wizna '' i tu zginął.

Drozdowo
- zabytkowy dwór drewniano-murowany rodziny Lutosławskich z II poł. XVIII w. W tym domu
  wychował się znakomity kompozytor Witold Lutosławski,część życia spędził tu twórca i przywódca
  Narodowej Demokracji – Roman Dmowski. W dworze mieści się obecnie Muzeum Przyrody.

Nowogród  - pierwszy skansen niepodległej Polski
- Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika z 1927 r. Ekspozycja plenerowa nawiązuje do historii
  kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Składa się z dwóch działów: bartniczo-pszczelarskiego i rolniczego.
  Dział rolniczy tworzą cztery zagrody kurpiowskie  z czasów od schyłku XVII w. do końca XX w.
  Wśród nich są: wiatrak,młyn wodny,kuźnia i olejarnia.