VII. Szlak Rękodzieła Ludowego – Ginące zawody

Czarna Wieś Kościelna - Łapczyn - Zamczysk - Janów

Jest to niepowtarzalna trasa,dzięki której turyści mają okazję poznać bogate i żywe do niedawna tradycje sztuki ludowej Podlasia. Szlak został stworzony po to, by chronić ostatnie w regionie pracownie mistrzów ginących dziś zawodów: kowala, garncarza, łyżkarza, tkaczki.

Pracownie rzemieślnicze,które należy odwiedzić poruszając się tym szlakiem,to:
- Pracownia Kowalska Mieczysława Hulewicza w Czarnej Wsi Kościelnej
Swoje prace tworzy artysta-kowal za pomocą wycinania,wyginania,skręcania lub zacinania poszczególnych elementów. Tradycyjnym sposobem łączenia elementów metalowych jest ,,zgrzewanie”, czyli skuwanie w jedną całość dwu części rozgrzanego metalu. Obok kuźni powstała Galeria,w której – obok pomysłów kutych w metalu – prezentowane są obrazy malowane techniką olejną,akwarelą i temperą,oprawione we własnoręcznie zaprojektowane i wykonane metalowe ramy.

- Pracownia Garncarska Jana Kudrewicza w tej samej wsi
W swoim warsztacie garncarz wyrabia garnki, "ładyszki" - do przechowywania mleka, "buńki"- naczynia flaszkowate, ,,słoje”- do kiszenia ogórków,dwojaki,dzbanki,misy,miniaturowe naczynia o  różnych formach. W warsztacie twórca oferuje pokazy toczenia na kole garncarskim,połączone z praktycznymi warsztatami.

- Pracownia Łyżkarska Mieczysława Baranowskiego w Zamczysku
Odwiedzając warsztat możemy obserwować jak wprawnymi ruchami za pomocą tradycyjnych narzędzi i technologii wydobywa twórca z kawałka drewna ( osiki,olchy,brzozy ) kształt łyżki. Twórca wykonuje również ogromne chochle,niecki zwane ,,kopańkami”,warząchwie,szufelki.

- Pracownia Tkacka Teresy Pryzmont w Janowie
Wytwarza się tu słynne tkaniny dwuosnowowe,m.in. dywany. Tkane są one tradycyjną techniką, przeważnie mają rozmiary 2 x 2,5 m i wzory bukietowe,w rogach kwiaty lub ptaki zaś naokoło szkał w ornamencie jodełkowym. Dominującymi kolorami są tu: czarny z zielonym,buraczkowym,malinowym, fioletowym i granatowym.