XI. Suwalszczyzna - "Kraina jak baśń"

Nie sposób w ciągu jednego dnia zasmakować tej baśniowej krainy. Dlatego w tym miejscu chcemy jedynie w sposób bardzo ogólny wskazać na najciekawsze atrakcje turystyczne,na zwiedzanie których trzeba przeznaczyć kilka dni. W następnej kolejności będziemy proponować całodniowe wycieczki o określonej tematyce,wycieczki po Suwalszczyźnie, Ziemi Sejneńskiej i Ziemi Augustowskiej.

Suwalszczyzna jest krainą historyczną obejmującą swym zasięgiem tereny północno-wschodniej Polski,tj. część woj. podlaskiego położoną na północ od Biebrzy – powiat suwalski, sejneński i augustowski oraz miasto Suwałki. Suwałki są głównym miastem i stolicą polskiej Suwalszczyzny.

Wyjątkowo urozmaicona rzeźba terenu została ukształtowana przez ostatnie zlodowacenie - głębokie rynny lodowcowe,kręte wały ozów i wysokie pasma wzgórz morenowych czy też największe w Polsce nagromadzenie głazów narzutowych. Właśnie tutaj powstał w 1976 r. Suwalski Park Krajobrazowy – pierwszy w Polsce. Pośród tej bogatej rzeźby polodowcowej jest wielka osobliwość - najgłębsze w Polsce jezioro – Hańcza. Z kolei największe w województwie jezioro Wigry,wraz z mniejszymi przyległymi jeziorami,jest chronione przez Wigierski Park Narodowy.

Suwalszczyzna to kraina bogata również pod względem historycznym. Znaleźć tu można pojaćwieskie kurhany i grodziska ,a także ślady krzyżackiej obecności. Perłą w koronie jest klasztor Kamedułów na jeziorze Wigry.

 

Atrakcje turystyczne:

Suwałki – stolica polskiej Suwalszczyzny
- kościół pw.św.Aleksandra wybudowany w latach 1820-1829
- budynek odwachu z lat 1834-1835
- ratusz z 1843 r.
- kościół pw.Serca Jezusowego z lat 1840-1845
- kościół ewangelicki pw.Trójcy Świętej
- molenna staroobrzędowców,drewniana z 1912 r.
- Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny
- Budynek Muzeum Marii Konopnickiej

Augustów – królewskie miasto uzdrowiskowe
- rozplanowanie przestrzenne z poł. XVI w. z rynkiem i siecią ulic. Rynek Zygmunta Augusta z parkiem założonym w 1860 r. i XIX – wiecznymi kamieniczkami w pierzejach rynkowych
- Stara Poczta,klasycystyczna z 1830 r.
- śluza na Kanale Augustowskim,strażnica i klasycystyczny dworek Prądzyńskiego z 1826 r. Obecnie Muzeum Historii Kanału Augustowskiego
- Kaplica Truszkowskich z 1820 r.,żeliwne pomniki i nagrobki z XIX w. - na cmentarzu katolickim

Sejny
- układ urbanistyczny z końca XVII w.
- kościół pw.Nawiedzenia NMP,trójnawowa bazylika,pierwotnie renesansowa,w 1760 r. rozbudowana w stylu barokowym. Wewnątrz 11 ołtarzy barokowych i rokokowych z poł. XVIII w. Najcenniejszym zabytkiem jest gotycka rzeźba szafkowa Matki Boskiej
- klasztor z lat 1619-1706
- klasycystyczny ratusz z 1840 r.