IV. W sercu Puszczy Knyszyńskiej

Supraśl – Kopna Góra (Arboretum) - Poczopek (Silvarium) - Krynki

Białystok,stolicę województwa,otacza od północy i wschodu szeroki na 20-40 km pas lasu. To Puszcza Knyszyńska, zwana młodszą siostrą Puszczy Białowieskiej. W przeważających tu borach króluje sosna supraska,smukła i strzelista,jak maszty okrętów. W otoczeniu puszczy leży urokliwe, kresowe miasteczko Supraśl – siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Główną rzeką Parku jest Supraśl, która spina wszystkie inne rzeczki (Sokołda, Słoja) i cieki wodne, tworząc raj dla kajakarzy.

 

Atrakcje turystyczne:

Supraśl:
- obronna cerkiew pw. Zwiastowania NMP z lat 1503-1511 w stylu gotycko-bizantyjskim
- Pałac Opatów (Archimandrytów) z lat 1635-1655 w stylu renesansowym
- prawosławny monaster męski
- brama-dzwonnica z 1752 r.
- cerkiew pw. św. Jana Teologa
- Muzeum Ikon
- kościół pw.św. Trójcy wybudowany w latach 1861-65
- kościół ewangelicko-augsburski z 1870 r.,obecnie katolicki
- cmentarz ewangelicki – klasycystyczna kaplica grobowa Zachertów z 1885 r. oraz neogotycka
  kaplica grobowa Buchholtzów z 1904 r.
- pałac Buchholtzów z lat 1892-1903,eklektyczny z elementami secesyjnymi,obecnie siedziba
  Liceum Sztuk Plastycznych
- drewniane domy tkaczy z poł. XIX w.
Kopna Góra:
- Arboretum im. Powstańców 1863 r.,czyli ogród dendrologiczny,szczególna odmiana ogrodu botanicz- nego,poświęcona drzewom  i krzewom
- miejsca związane z wydarzeniami Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego
Poczopek:
- Silvarium,czyli ogród leśny. Silvarium otrzymało tytuł Podlaskiej Marki Roku 2005
Krynki – miasto z historią
- XVIII wieczny układ urbanistyczny z sześciobocznym rynkiem,z którego wychodzi 12 ulic
- kirkut,czyli cmentarz żydowski,największy w północno-wschodniej Polsce